Reise med hest

Her finner du linkene til det jeg har publisert i saken «Reise med hest».
Du finner en kort oppsummert informasjon under linkene.

Reise med hest, del 1; Kan det bli enklere?

Reise med hest, del 2; Import eller innførsel i EØS?

Reise med hest, del 3; Forflytning

Reise med hest, del 4; Sverige og EU-kommisjonen

Reise med hest del 5; Efta informerer Norge om mottatt klage

Reise med hest, del 6; Anmodning om informasjon

Artikkel fra hest.no – Ønsker enklere grensepasseringer

 

Kort info om saken;

EU sitt lovverk som omhandler forflytning av dyr av hestefamilien skal gjennom EØS-avtalen skal være implementert i Norsk lov.
Norge har opprettet lov om innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Tolldirektoratet har brukt tollloven og momsloven når de har fastsatt sitt regime for hvordan hester skal forflyttes inn og ut av Norge. De mener at det er innførsel/utførsel. Her er noen av kravene de stiller;
– Hester skal fortolles inn/ut av Norge.
– Det skal legges igjen moms tilsvarende verdien av hestedyret, eller det kan brukes ATA-Carnet.
– Ved trening, bedekning, veterinærbehandling i utlandet anses hestedyret som bearbeidet/reparert og det skal betales moms og toll ved fortolling inn til Norge.

11. juli 2018 sendte jeg en klage til Efta som ble registrert. Den 23. juli fikk Norge informasjon fra Efta om at de har mottatt en klage gjeldene forflytning av dyr av hestefamilien.

Jeg har også klaget Sverige innfor EU-kommisjonen og klagen er registrert av kommisjonen.

 

Reklamer